Normostrana

Normostrana odpovídá 1800 znakům (původně 60 úhozů na řádek, 30 řádků na stránce).

Počet normostran dokumentu tedy zjistíte vydělením počtu znaků celého dokumentu (včetně mezer) číslem 1800.
Počet znaků zjistíte (např. ve Wordu) aktivací funkce „počet slov“, jde o údaj na řádku „znaky (včetně mezer)“:

 Zpět

Kontakt

Zpráva
Kontaktní telefon nebo e-mail